OBOZY PLASTYCZNE 2024

STANDARDOWY FORMULARZ INFORMACYJNY DO UMÓW O UDZIAŁ W IMPREZIE TURYSTYCZNEJ

STANDARDOWY FORMULARZ INFORMACYJNY DO UMÓW O UDZIAŁ W IMPREZIE TURYSTYCZNEJ

Zaoferowane Państwu połączenie usług turystycznych stanowi imprezę turystyczną w rozumieniu dyrektywy (UE) 2015/2302.

W związku z powyższym będą Państwu przysługiwały wszystkie prawa UE mające zastosowanie do imprez turystycznych. Przedsiębiorstwo Pracownia UFFO Magdalena Duda będzie ponosiło pełną odpowiedzialność za należytą realizację całości imprezy turystycznej.

Ponadto, zgodnie z wymogami prawa, przedsiębiorstwo Pracownia UFFO Magdalena Duda posiada zabezpieczenie w celu zapewnienia zwrotu Państwu wpłat i, jeżeli transport jest elementem imprezy turystycznej, zapewnienia Państwa powrotu do kraju w przypadku, gdyby przedsiębiorstwo Pracownia UFFO Magdalena Duda stało się niewypłacalne.

Najważniejsze prawa zgodnie z dyrektywą (UE) 2015/2302 –

Przed zawarciem umowy o udział w imprezie turystycznej podróżni otrzymają wszystkie niezbędne informacje na temat imprezy turystycznej.

– Zawsze co najmniej jeden przedsiębiorca ponosi odpowiedzialność za należyte wykonanie wszystkich usług turystycznych objętych umową.

– Podróżni otrzymują awaryjny numer telefonu lub dane punktu kontaktowego, dzięki którym mogą skontaktować się z organizatorem turystyki lub agentem turystycznym.

– Podróżni mogą przenieść imprezę turystyczną na inną osobę, powiadamiając o tym w rozsądnym terminie, z zastrzeżeniem ewentualnych dodatkowych kosztów.

– Cena imprezy turystycznej może zostać podwyższona jedynie wtedy, gdy wzrosną określone koszty (na przykład koszty paliwa) i zostało to wyraźnie przewidziane w umowie; w żadnym przypadku podwyżka ceny nie może nastąpić później niż 20 dni przed rozpoczęciem imprezy turystycznej. Jeżeli podwyżka ceny przekracza 8% ceny imprezy turystycznej, podróżny może rozwiązać umowę. Jeżeli organizator turystyki zastrzega sobie prawo do podwyższenia ceny, podróżny ma prawo do obniżki ceny, jeżeli obniżyły się odpowiednie koszty.

– Podróżni mogą rozwiązać umowę bez ponoszenia jakiejkolwiek opłaty za rozwiązanie i uzyskać pełen zwrot wszelkich wpłat, jeżeli jeden z istotnych elementów imprezy turystycznej, inny niż cena, zmieni się w znaczący sposób. Jeżeli przedsiębiorca odpowiedzialny za imprezę turystyczną odwoła ją przed jej rozpoczęciem, podróżni mają prawo do zwrotu wpłat oraz w stosownych przypadkach do rekompensaty.

– W wyjątkowych okolicznościach – na przykład jeżeli w docelowym miejscu podróży występują poważne problemy związane z bezpieczeństwem, które mogą wpłynąć na imprezę turystyczną – podróżni mogą, przed rozpoczęciem imprezy turystycznej, rozwiązać umowę bez ponoszenia jakiejkolwiek opłaty za rozwiązanie.

– Ponadto podróżni mogą w każdym momencie przed rozpoczęciem imprezy turystycznej rozwiązać umowę za odpowiednią i możliwą do uzasadnienia opłatą.

– Jeżeli po rozpoczęciu imprezy turystycznej jej znaczące elementy nie mogą zostać zrealizowane zgodnie z umową, będą musiały zostać zaproponowane, bez dodatkowych kosztów, odpowiednie alternatywne usługi. W przypadku gdy usługi nie są świadczone zgodnie z umową, co istotnie wpływa na realizację imprezy turystycznej, a organizator turystyki nie zdoła usunąć problemu, podróżni mogą rozwiązać umowę bez opłaty za rozwiązanie.

– Podróżni są również uprawnieni do otrzymania obniżki ceny lub rekompensaty za szkodę w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania usług turystycznych.

– Organizator turystyki musi zapewnić pomoc podróżnemu, który znajdzie się w trudnej sytuacji.

– W przypadku gdy organizator turystyki stanie się niewypłacalny, wpłaty zostaną zwrócone. Jeżeli organizator turystyki stanie się niewypłacalny po rozpoczęciu imprezy turystycznej i jeżeli impreza turystyczna obejmuje transport, zapewniony jest powrót podróżnych do kraju. Pracownia UFFO Magdalena Duda wykupiła w Signal Iduna zabezpieczenie na wypadek niewypłacalności. Podróżni mogą kontaktować się z tym podmiotem lub, w odpowiednich przypadkach, z właściwym organem (dane kontaktowe, wraz z nazwą, adresem geograficznym, adresem poczty elektronicznej i numerem telefonu), jeżeli z powodu niewypłacalności Pracownia UFFO Magdalena Duda dojdzie do odmowy świadczenia usług.

kursy artystyczne Gliwice kurs rysunku Zabrze Opole zajęcia rysunku Gliwice szkoła rysunku Sosnowiec szkoła rysunku Katowice kurs rysunku Tarnowskie Góry ASP Architektura i Urbanistyka warsztaty plastyczne dla dzieci Katowice kurs rysunku kurs rysunku i malarstwa na ASP lekcje rysunku Gliwice kurs przygotowawczy szkoła rysunku w zabrzu kurs rysunku Wydział Architektury rysunek techniczny Knurów szkoła rysunku w Chorzowie przygotowanie na Architekturę projektowanie graficzne ASP Katowice warsztaty plastyczne dla dzieci Gliwice kurs rysunku Ruda Śląska zajęcia rysunku Rybnik przygotowanie na ASP Katowice kurs przygotowawczy na ASP Mikołów kurs rysunku Dąbrowa Górnicza Katowice kurs rysunku na architekturę Katowice Zabrze rysunek warsztaty rysunkowe Gliwice zajęcia rysunku Katowice Lubliniec lekcje rysunku Katowice Zawiercie Politechnika Śląska w Gliwicach kurs rysunku architektonicznego szkoła rysunku w dąbrowie górniczej wzornictwo najlepszy kurs rysunku na Śląsku nauka rysunku Zabrze kurs rysunku Zabrze Kędzierzyn Koźle nauka rysunku http://kurs-rysunku-architektura-gliwice-katowice.pl plener malarski w Zakopanem Cieszyn Tarnowskie Góry szkoła rysunku w Gliwicach warsztaty plastyczne dla dzieci pracownia rysunku kursy artystyczne Katowice Gliwice pracownia plastyczna trzeciego wieku szkoła rysunku w Katowicach rysunek techniczny http://kurs-rysunku-asp-katowice-gliwice.pl warsztaty plastyczne dla młodzieży Chorzów zajęcia rysunku Zabrze architektura wnętrz przygotowanie do egzaminów na ASP Katowice kurs architektura Sosnowiec ASP Katowice Ruda Śląska Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach kurs rysunku Sosnowiec kurs na architekturę Sosnowiec kurs rysunku Rybnik Dąbrowa Górnicza kurs rysunku i malarstwa katowice szkoła rysunku Gliwice kurs rysunku Bytom kurs rysunku architektonicznego projektowanie graficzne kurs rysunku Katowice kursy artystyczne Rybnik Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach kurs rysunku Sosnowiec lekcje rysunku kursy artystyczne szkoła rysunku w Bytomiu zajęcia plastyczne dla dzieci przygotowanie na ASP szkoła rysunku Rybnik lekcje rysunku Zabrze kurs rysunku i malarstwa gliwice grafika rysunek architektoniczny kurs przygotowawczy na architekturę malarstwo nauka rysunku Gliwice Tychy Mysłowice rysunek architektoniczny architektura Bytom warsztaty rysunkowe Katowice warsztaty rysunkowe Wydział Architektury i Urbanistyki kurs rysunku Gliwice kurs rysunku Gliwice kurs rysunku na architekturę szkoła rysunku Zabrze nauka rysunku Katowice
© 2021 - PRACOWNIA UFFO - KURS RYSUNKU

PRACOWNIA GLIWICE 
ul. Zwycięstwa 36 /1 I piętro

PRACOWNIA KATOWICE 
ul. Dworcowa 13 / 4 III piętro

e-mail: uffo.info@poczta.fm
tel.: 603 669 401